Equip humà

EQUIP HUMÀ

L’equip docent està format per professionals del ram que s’encarreguen, juntament amb la família, de potenciar al màxim el desenvolupament global de l’infant en els diferents àmbits (físic, emocional, afectiu,…) i donar resposta a les seves necessitats bàsiques (menjar, descans, neteja, relació), tenint sempre en compte la necessitat de l’infant a estimar i ser estimat.

DIRECCIÓ

Isabel Pardo Farré

Isabel Pardo Farré

Direcció educativa
Direcció psicopedagògica
Queralt Martín Pardo

Queralt Martín Pardo

Direcció econòmica
i administrativa

EQUIP DOCENT

6

Mestres

Una parella pedagògica
en cada grup d’infants

3

Especialistes

Mestres nadives d’anglès

1

Serveis

Personal de neteja