Equip humà

EQUIP HUMÀ

L’equip docent està format per professionals del ram que s’encarreguen, juntament amb la família, de potenciar al màxim el desenvolupament global de l’infant en els diferents àmbits (físic, emocional, afectiu,…) i donar resposta a les seves necessitats bàsiques (menjar, descans, neteja, relació), tenint sempre en compte la necessitat de l’infant a estimar i ser estimat.

DIRECCIÓ

Marta Castelló

Marta Castelló

Direcció educativa
i administrativa
Antonia Latorre

Antonia Latorre

Direcció pedagògica

EQUIP DOCENT

6

Mestres

Una parella pedagògica
en cada grup d’infants

2

Especialistes

Mestres nadives d’anglès

1

Especialistes

Especialista de música

1

Serveis

Personal de neteja