Música i valors

Projecte educatiu

MÚSICA I VALORS

Els primers 5 anys de vida es forma la personalitat d’un infant i és en aquest període que es fa imprescindible un desenvolupament a tots els nivells; intel·lectual, emocional, afectiu però també és molt important no oblidar la educació en valors.

Projecte

Música i valors

Aquest projecte, en col·laboració amb l’Eulàlia Abad i El Musical de Bellaterra, treballa la música com a eix principal per introduir els valors més importants a través del cant, l’audició d’instruments, la dansa, els contes musicals, el moviment, la relaxació…. sempre de la mà de la nostra estimada Mireia!

Cada mes es treballa uns valors i un instrument concret i, al final de cada mes, es fa una audició en directe de l’instrument treballat!

Articles relacionats