Informació

HORARIS

Serveis extres

Servei d’acollida

8 a 9h

Escolaritat bàsica

Horari lectiu

9 a 17h

Escolaritat bàsica

Horari de menjador

12 a 15h

Serveis extres

Servei de permanència

17 a 18h

Matí i tarda

Servei d’acollida

Aquest servei s’adreça a les famílies usuàries de l’escola que puguin tenir dificultats per atendre als seus fills i filles fora de l’horari marc de l’escola bressol. El servei d’acollida ofereix un espai tranquil i segur per als infants on poden esmorzar i jugar lliurement. El servei de permanència és un espai de joc lliure. Ambdós serveis permeten l’agrupació dels infants de diverses edats en una mateixa aula o a l’exterior.