Filosofia i ciència

Projecte educatiu

FILOSOFIA I CIÈNCIA

És important ensenyar a pensar i reflexionar els infants a l’escola bressol per afavorir les seves habilitats de raonament a través de la reflexió individual i la conversa.

Pensar i reflexionar

Filosofia i ciència

És important ensenyar a pensar i reflexionar els infants a l’escola bressol (GrupIref fer link) per afavorir les seves habilitats de raonament a través de la reflexió individual i la conversa.

A més, com a escola, pretenem transmetre que la discussió, l’intercanvi i el diàleg són mitjans bàsics per aprendre a raonar i reflexionar sobre si mateixos i sobre la seva relació amb l’entorn físic i social.

Articles relacionats