Trets d’identitat

Llar

TRETS D’INDENTITAT

El Pitus es fonamenta en una visió educativa global, pluralista i inclusiva, partint de l’entorn social i cultural de la ciutat de Cerdanyola del Vallès.

Punt de vista

Social i cultural

  • ESCOLA TRILINGÜE

  • ESCOLA LAICA

  • ESCOLA OBERTA AL CAMPUS DE LA UAB I A LA POBLACIÓ DE CERDANYOLA

Punt de vista

Pedagògic

Escola inclusiva

Una escola de tothom i per a tothom.
L’escola entén la diferència com un fet positiu, en cap cas hi haurà discriminació per raons de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

Escola coeducadora

Els nens i les nenes han de rebre una educació comuna, encaminada a trencar rols masculins i femenins, i a tenir els mateixos drets i oportunitats davant de la societat.

Integrada a l’entorn

Descobrim i treballem amb tots aquells recursos que ens facilita l’entorn natural de l’escola, tenint com a finalitat última el respecte i l’estima pel medi que ens envolta.

Escola integral

Contribuïm al desenvolupament de les potencialitats de cada alumne per tal que assoleixi el màxim d’autonomia i la incorporació al món en què viu. Interessa doncs, el creixement personal dels infants, amb una formació instrumental suficient i un coneixement adequat del medi en el que viu per poder-ne entendre els seus missatges i participar-hi de manera activa.

Escola personalitzada

Respectem el nivell i el ritme d’aprenentatge de cada infant, adaptant l’ensenyament d’acord a les seves possibilitats i considerant els condicionants personals i/o socials. La finalitat última és descobrir, valorar i potenciar les qualitats individuals de cada infant i de la seva família per tal que visqui feliç.

Escola renovada

Una escola en progrés i amb esperit de recerca valorant i afavorint sempre la formació permanent de l’equip obert a les noves experiències i tendències educatives.

Punt de vista

Valors de l’escola

Escola
Escola
Actitud de l’adult cap a l’infant i la seva família que afavoreix la comunicació així com la seguretat afectiva i emocional de les criatures.
Autonomia
Autonomia
Potenciar l’autonomia de l’infant oferint només l’ajuda estrictament necessària.
Autoestima
Autoestima
Capacitat de conèixer i acceptar-se a un mateix tot adonant-se i acceptant les seves possibilitats i limitacions.
Convivència
Convivència
Aprendre a viure en comunitat sense oblidar la individualitat, compartint amb els altres experiències que ens faran créixer com a persones.
Tolerància
Tolerància
Admetre en els altres una manera de pensar, d’obrar, d’ésser, diferent a la nostra, entenent aquestes diferències com un fet positiu de la societat.
Resiliència
Resiliència
Fomentar la capacitat dels infants per adaptar-se positivament a situacions adverses.
Eco-friendly
Eco-friendly
Estima, respecte i protecció de la natura tot aprofitant els seus recursos sense destruir-la.
Culture-friendly
Culture-friendly
Estima, respecte i protecció de la cultura del país, tot respectant la cultura individual de cada infant.