Metodologia

Llar

METODOLOGIA

La nostra línea pedagògica parteix de les teories psicològiques del constructivisme, donant lloc a una actuació docent globalitzadora i basant-se en la pròpia acció dels infants.

Objectiu

Infants feliços i autònom

Es busca que l’infant vagi construint la seva personalitat i el coneixement del món que l’envolta a través de l’exploració, la manipulació i l’experimentació de diferents materials, així com la interrelació que estableix amb els seus iguals i els adults que en tenen cura sempre tenint en compte la seva necessitat d’estimar i ser estimat. El nostre objectiu principal és que l’infant sigui feliç i autònom.