Escola formadora de mestres

Llar

ESCOLA FORMADORA DE MESTRES

El Pitus és des de l’any 2015 un centre experimental i de pràctiques adscrit a la Facultat de Ciències de l’Educació de la UAB.

Centre adscrit a la UAB

Formant els mestre del futur

Actualment és escola formadora d’estudiants en pràctiques i col·labora en tasques de recerca i de formació de futurs mestres, així com també amb altres facultats i instituts de la zona.

L’Escola té dissenyat un Pla d’acollida i un Pla de treball que faciliten l’estada dels estudiants a la nostra escola.