psicomotricitat

“Això no és una caixa!”; una proposta de joc simbòlic amb material no estructurat 😝🙌🏋️‍♀️!!! Quina imaginació, quina creativitat!#aixònoésunacaixa #jocsimbòlic #lariquesadeljocnoestructurat #materialnoestructurat #creativitat #imaginació #ambullsdinfant #acompanyamentrespectuós #pedagogiaactiva Conversa prèvia...

Experimenting with Chinese noodles, chopsticks & curry!#chinesenewyear #experimentingwithnoodles #chopsticks #curry #finemotorskills #grasp #handsonlearningfun #joccompartit Chinese New Year!Les textures: dur i rugós!Descoberta tranquil.la basada en el “curiosity approach” 😍🙌🔝de Reggio, Steiner, Montessori...