EL MOVIMENT LLIURE!

El MOVIMENT LLIURE basat en l’activitat autònoma afavoreix en l’infant el descobriment de les seves pròpies capacitats, la utilització de les seves pròpies adquisicions i l’aprenentatge dels seus propis èxits i fracassos.

PER VEURE ELS VÍDEOS CONSULTEU EL NOSTRE INSTAGRAM DEL 26 de JUNY 2021; NO ENS ELS DEIXA PENJAR!

El desenvolupament motor sorgeix de forma espontània i autònoma, no necessita de la intervenció de l’adult però si de la seva mirada atenta, respectuosa i afectuosa .

VÍDEO 2

La confiança amb els infants, en la seva capacitat de moure’s i relacionar-se amb el món que els envolta és molt important, ja que aquesta confiança els retorna una imatge positiva d’ells mateixos.

Al PITUS procurem uns espais, uns materials i un acompanyament perquè això sigui possible, respectant l’espontaneïtat i el ritme individual de cada infant sense comparar-lo amb ningú altre.

“La prudència i l’autoconfiança es desenvolupen si deixem els infants apropar-se a poc a poc a una nova tasca sense interferir-hi”.

Emmi Pikler