El pensament creatiu…

Un concepte que cal tenir en compte en l’educació dels infants. La creativitat, el mirar els problemes des de diferents punts de vista, sense límits, ens obra les portes a resoldre els problemes sense esquemes preestablerts (com aquí, en comptes de tirar els cotxes que seria el joc preestablert, tira pom-poms. Van més ràpid? Van més a poc a poc?).

Ara bé, el pensament lògic o pensament vertical també és important en el creixement dels nens. Ambdós es complementen i enriqueixen el seu creixement maduratiu. Així doncs, cal fomentar (i no tallar), tant a casa com a l’escola, el pensament creatiu dels infants per formar nens més motivats, lliures i feliços.

Let’s think outside the box!

#pensamentcreatiu #creativitat #reflexionsperaldiadefesta #thinkoutsidethebox #resoluciódeproblemes
#aprenemjugant