Fomentem la igualtat de gènere!

Al Pitus procurem fomentar la #igualtatdegènere , no únicament en les accions o amb les provocacions de joc sinó també a nivell de llenguatge 🗣.


Així doncs preparem els espais i les propostes procurant satifer la #curiositat i les #necessitats de totes les nenes i nens de cada grup-bombolla.


A l’escola tothom juga a la cuineta, amb les nines, amb els cotxes, …


Trenquem amb els rols de gènere 💜🙏🏻!!!

#jocsimbòlic #trenquemelsrolsdegènere #espaisdaprenentatge #reflexions