La conversa, un puntal del nostre projecte!

La conversa és un dels grans puntals –no l’únic, és clar- del nostre dia a dia al Pitus 💜. És l’espai en què des del llenguatge –vehiculat pel cos, per la presència, pel gest i l’expressió- l’infant coneix, problematitza, pensa el món i, sobretot, el seu lloc en el món en diàleg amb els altres i davant d’un adult de referència –el mestre.


Per això, la conversa és l’espai privilegiat per fer aflorar l’experiència dels nens i les nenes, els seus interessos, les seves preocupacions, les seves preguntes; un espai de significats en el qual el mestre estirarà fils, acompanyarà arguments, destacarà bones preguntes, farà ressaltar, lligarà, resumirà, interpel·larà, explicarà, etc.


El bon mestre sap construir una bona narració d’aprenentatge partint de les aportacions tan personals i genuïnes dels infants a la conversa.

I vosaltres? Converseu amb els vostres infants???
#laconversa #compartimlesnostresespases #notallclassroomshavefourwalls #pedagogiactiva #pitus #llardenpitus #pedagogiaactiva #acompanyamentrespectuós #schoolpostcovid #escolaviva #escolaactiva #bilingualschool #nurseryschool #llardinfants #escolabressol