L’aprenentatge per OBSERVACIÓ!

Un dels aspectes crucials de l’aprenentatge i, per extensió, de l’educació, és la IMITACIÓ. És la base de l’aprenentatge per observació –que implica imitar el que observem–, i té una importància cabdal en la influència que tenen els models familiars i socials sobre el comportament dels infants. Les persones som uns imitadors nats. Imitem el que veiem fer als altres, el que els sentim dir i, fins i tot, el que ens sembla no que senten 🙃.

Ho fem des que naixem i no ho deixem de fer mai, tot i que hi ha èpoques de la vida en què aquest procés d’imitació està molt més arrelat que en d’altres, com la infantesa i l’adolescència. Imitem les persones que admirem i refusem imitar les que no ens agraden, però pot ser que també les acabem imitant, malgrat que sigui sense voler. I amb tot això contribuïm a crear la nostra autèntica personalitat, aparentment única i inimitable, malgrat que molts dels aspectes que la formen seran imitats per altres persones –la qual cosa no treu que continuarà sent única.

La Mia és la mestra avui i…

1️⃣ Fa el Bon dia

2️⃣ Compta els infants malalts

3️⃣ Mira el temps

4️⃣ Explica un conte…

Podem SOLS/SOLES 🖐!!!

#podemsols #autonomia #imitacióenaprenentatge #bonsmodels #elsinfantssonelsprotagonistes #elsinfantssonelsmestres #juguemiaprenem #pitus #llardenpitus #pedagogiaactiva #acompanyamentrespectuós #schoolpostcovid #escolaviva #escolaactiva #bilingualschool #nurseryschool #llardinfants #escolabressol