L’escolta activa

Educació emocional, una manera de viure…
Escolta activa? Quan parlem de l’escolta activa sempre dic que no passa només per les orelles, escoltar i les paraules. Cal estar present, atent als ulls, als gestos, als moviments que acompanyen el moment de comunicació, etc. És una intenció voluntària on l’empatia té un rol important. Escoltar per entendre l’altre no sempre és fàcil. La pràctica ens ajudarà a millorar dia a dia.
Té a veure amb l’assertivitat i és especialment important amb els infants més petits que no sempre tenen el vocabulari ni les estratègies de comunicació prou madures per a dir-nos allò que volen, desitgen, els preocupa o passa…

I vosaltres? Escolteu ACTIVAMENT?

#escoltaactiva #educacióemocional #empatia #conversa #unamaneradeviure #notallclassroomshavefourwalls #playbasedlearning #playingandlearning #pitus #llardenpitus #pedagogiaactiva #acompanyamentrespectuós #schoolpostcovid #escolaviva #escolaactiva #bilingualschool #nurseryschool #llardinfants #escolabressol