Petons blancs com la neu???

De quin color són els petons?
Blanc com la ❄️? Brillant com la 🌙 i les ⭐️⭐️⭐️?
Però els petons són càlids…
I la neu tan FREDA!!!

Fem una coca de 🥥 🌴, blanc com la ❄️!!!

#dequincolorésunpetó #blanccomlaneu #femunacocadecoco #cuinem #cuinemambinfants #cookingwithkids #bakingwithkids #5sentits #pitus #llardenpitus #pedagogiaactiva #acompanyamentrespectuós #schoolpostcovid #escolaviva #escolaactiva #bilingualschool #nurseryschool #llardinfants #escolabressol