Reflexions per al cap de setmana!

El teu exemple,
Els teus actes,
Les teves paraules…
Els adults son el mirall on s’emmirallen els nostres infants; doneu-els-hi doncs bons exemples!

Si cerques bolets, cercarà 🍄…
Si estimes i respectes els animals, estimarà i respectarà els 🐈🦮🐂…
Si cuides el medi ambient ♻️, ho farà…

Però…

Si crides 🗣, cridarà…
Si fumes 🚬, jugarà a fumar…
I, i, i…

Bon cap de setmana!
#reflexionsperalcapdesetmana #bonsexemples #somelmiralldelsnostresfills #notallclassroomshavefourwalls #pedagogiactiva #pitus #llardenpitus #pedagogiaactiva #acompanyamentrespectuós #schoolpostcovid #escolaviva #escolaactiva #bilingualschool #nurseryschool #llardinfants #escolabressol